Med Hjelper Bto
Pasienter

Brukermedvirkning i helseforskning- og innovasjon

Utprøvende behandling gjennom kliniske studier er en viktig del av helsevesenet, men har av ulike grunner hatt en nedgang i antall i Norge siste 16 år.

Status

Forprosjekt

År

2018

Prosjekteier

Kreftforeningen, Stiftelsen ALS Norsk Støttegruppe, MS-forbundet, Pårørendealliansen, OsloCancerCluster og LMI

Behov

Pasientorganisasjoner er opptatt av at flere pasientgrupper skal få tilbud om å delta I kliniske behandlingsstudier.

Resultat

MEDhjelper går ut på at alle som kan nok om kliniske studier skal kunne hjelpe en venn til å bli I stand til å spørre etter et slikt tilbud.

"Dette er det beste jeg har sett på veldig lenge"

— Jonas Einarsson fra Radiumhospitalets Forskningsstiftelse

Prosjektsammendrag

Brukerperspektivet i kliniske studier. Utprøvende behandling gjennom kliniske studier
er en viktig del av helsevesenet, men har av ulike grunner hatt en nedgang i antall i Norge siste 16 år. Dette til tross for at det er vinn-vinn-vinn for pasienter, sykehus og industri. Men hvordan snu situasjonen? BTO donerte et case til DT-studiet som en strategisk satsing, med spørsmålet «Hvordan ønsker norske pasienter å bli møtt med kliniske studier som et behandlingsvalg?» Prosjektet resulterte i innsikt fra over 100 brukere, og ble gjennomført i nært samarbeid med flere pasientorganisasjoner, Oslo Cancer Cluster og LMI (Legemiddelindustriforeningen).
Prosjektet resulterte i varemerket MED.hjelper som er registrert av BTO AS.

En av utfordringene er at norske pasienter ikke er klar over muligheten for å delta i kliniske studier, fordelene ved dette og hvordan de finner informasjon. Derfor har BTO, sammen med ressursgruppen bestående av Kreftforeningen, Stiftelsen ALS Norsk Støttegruppe, MS-forbundet, Pårørendealliansen, OsloCancerCluster og LMI, lansert ideen om et ambassadørprogram for kliniske studier støttet av en «verktøykasse» på nettsiden MEDhjelper.com, som de håper å få offentlig støtte til å utvikle. På sikt kan den bli utviklet videre til en portal for brukermedvirkning for helseforskning og innovasjon. En fiktiv nettside ble vist forsamlingen, til glede for flere. Prototypen er utviklet av BTOs design thinking-team, og testet og justert sammen med nettopp brukerne.