placeholder
Annet

Byttetjenester for alle satt i system

Prosjektet skal bidra til utvikling og testing av digital platform som skal øke aktivitetsnivå for eldre og andre som trenger dette gjennom frivilllig innsats.

Status

Forprosjekt

År

2018

Prosjekteier

Bergen kommune

Behov

Aktivisering og hjelp til eldre og andre som opplever isolasjon og inaktivitet.

Resultat

Det er blant annet gjennomført en større workshop med bred mobilisering der det kom opp en rekke gode innspill til hvordan en digital plattform skal fungere.

Prosjektsammendrag

Satsningen består av et tverrfaglig sammensatt programkontor med bred erfaringen innenfor helse, digitalisering, tjenestedesign, IKT og kommunikasjon. Innsiktsarbeidet er i gang og det arbeides med konkrete spørsmål knyttet til plan for gevinstrealisering. Byttetjenester for alle (Internt i kommunen så har prosjektet endret navn til Smart kobling, og både mandat til fase 1 godkjent i desember 17 og hovedprosjekt med mandat signert i april 18 har dette navnet). 26. april ble det signert en FoU kontrakt mellom Bergen kommune ved BHO/Smart omsorg og M’labs. Det er nytt for kommunen å inngå denne typen avtaler og arbeidet frem mot kontraktsignering har vært tidkrevende.

Kartlegginger i fase 1 viste at det kan være både tids -og kostnadsbesparende å begynne med å innføre Friskus sin digitale plattform for aktivitet og frivillighet i kommunen. Dette arbeidet er i oppstarten og vil øke i omfang i tiden som kommer (bergen.friskus.com). Målsetningen er at prosjektet ved å ta i bruk Friskus i større grad kan jobbe sammen med M’labs om å videreutvikle måter å tenke nytt om rekruttering og inkludering. M’labs holder på å lage ulike retningsvalg for videre fremdrift, disse ble presentert og jobbet med i en workshop 21. juni. Her deltok representanter fra egen byrådsavdeling, men også fra andre byrådsavdelinger, bruker ute I tjenestene, InnoMed og næringslivet (representert med M’labs og Friskus).