placeholder
Annet

Den inkluderende kommune

Status

Forprosjekt

År

2018

Prosjekteier

Gjøvik kommune og 6K Helse Nord-Gudbrandsdal (Sel, Vågå, Skjåk, Lom, Lesja, Dovre)

Behov

Økt kvalitet og pasientsikkerhet

Resultat

n/a

Prosjektsammendrag

Forprosjektet skal ha fokus på områder som bedrer:

- Økt kvalitet og pasientsikkerhet
- Økt egenmestring ("empowering the patient") og egenoppfølging, effektiv og god samhandling mellom pasient og tjenestene
- Helhetlige, effektive og gode pasientforløp
- Samhandling mellom offentlige helse- og omsorgstjenester og pårørende, frivillig sektor og sivilsamfunn