Digital hjemmeoppfølging, bydel Frogner

InnoMed støtter bydel Frogner med videre satsing på digital hjemmeoppfølging.

Bydel Frogner, Enhet for Mestring og Folkehelse gikk høsten 2021 i gang med å teste ut digital hjemmeoppfølging som et forebyggende tiltak hos et begrenset antall brukere med lungesykdom.

InnoMed har gitt prosessveiledning til dette prosjektet tidligere. Les prosjekterfaringen her: https://innomed.no/prosjekt/prosjekterfaring-digital-hjemmeoppfolging-lungesyke-i-oslo-kommune

Nå søker prosjektet å utvide det eksisterende tilbudet til et lavterskeltilbud for personer som er utsatt for livsstilssykdommer. Gjennom digital hjemmeoppfølging skal brukergruppen få en mer individualisert oppfølging og økt selvbestemmelse. Tjenesten skal være et forebyggende tiltak for brukere med lungesykdom, og ikke håndtere akutte situasjoner.

InnoMed skal bistå prosjektet med gevinstrealisering, forankringsarbeid og arbeid med tjenesteforløp.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar