Digital hjemmeoppfølging i Agder

Prosjektet knytter sammen aktører på tvers av helsetjenesten for å tilby kronikere og personer med psykiske lidelser digital hjemmeoppfølging.

Prosjektet har høsten 2020 fått prosessveiledning fra InnoMed, hvor blant annet digital hjemmeoppfølging fra sykehus med overgang til kommune har blitt pilotert. Piloteringen har vekket mye interesse, og prosjektet ønsket støtte til å videreutvikle og skalere digital hjemmeoppfølging. Les erfaringsrapporten fra piloteringsfasen her. 

 

InnoMed bistår med følgende:

  • Støtter prosjektet med oppskalering av piloteringen fra sykehuset til KOLS-pasienter. Det gjennomføres nå inklusjon av flere pasienter til forløpet fra SSHF avd. Arendal og det er pågående diskusjoner rundt inkludering av andre pasientgrupper i sykehuspiloten.
  • Bistår prosjektet med å videreutvikle tjenesteforløpene og tydeliggjøre steg, roller og ansvar i pasientforløpene. Det pågår nå arbeid rundt en ny visualisering av pasientforløpene som tydeliggjør oppnådde gevinster med digital hjemmeoppfølging samt sammenhengen mellom sykehus, kommune og fastlege sin rolle i pasientforløpet.
  • Støtter prosjektet i utprøving av oppfølging fra fastlegen. Utprøving av digital hjemmeoppfølging hvor fastlegen har rollen som oppfølger skal i gang ila høsten. InnoMed bistår med å høste erfaringer fra utprøvingen.
  • Bistår prosjektet med å lage en onboardingspakke for oppfølgere fra sykehus og kommuner. Så langt har InnoMed gjennomført innsiktsintervjuer med viktige interessenter for å kartlegge deres behov, krav og ønsker i forbindelse med en onboardingsprosess. I høst skal det utvikles en strukturert og pedagogisk onboardingsprosess slik at kommuner og sykehus i Agder enkelt kan ta i bruk digital hjemmeoppfølging i sin kommune.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar