Digital hjemmeoppfølging i Agder

Prosjektet knytter sammen aktører på tvers av helsetjenesten for å tilby kronikere og personer med psykiske lidelser digital hjemmeoppfølging.

Prosjektet har høsten 2020 fått prosessveiledning fra InnoMed, hvor blant annet digital hjemmeoppfølging fra sykehus med overgang til kommune har blitt pilotert. Piloteringen har vekket mye interesse, og prosjektet ønsket støtte til å videreutvikle og skalere digital hjemmeoppfølging. Les erfaringsrapporten fra piloteringsfasen her. 

InnoMed støtter prosjektet med oppskalering av piloteringen fra sykehus til KOLS-pasienter. InnoMed støtter prosjektet med å videreutvikle tjenesteforløpene og tydeliggjøre steg, roller og ansvar i pasientforløpene. Så langt i prosjektet har InnoMed støttet med å gjennomføre innsiktsintervjuer med viktige interessenter for å kartlegge deres behov, krav og ønsker i forbindelse med en onboardingprosess. Det skal utvikles en pedaogisk og strukturert onboardingsprosess slik at kommuner i Agder enkelt kan ta i bruk digital hjemmeoppfølging i sin kommune. Onboardingsprosessen er et viktig steg i veien mot å ta tjenesten ut i drift.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar