hjerneslag

Digital hjemmeoppfølging for lungesyke i Oslo kommune

Prosjektet har mål om å teste ut digital hjemmeoppfølging som et forebyggende tiltak hos et begrenset antall brukere med lungesykdom.

Brukere utfører målinger som automatisk blir lastet opp til nettbrettet hvor en sykepleier fra et oppfølgingssenter i bydelen kan følge opp og ta kontakt ved forverring. ​Dette prosjektet tar sikte på å utvikle mer bærekraftige helsetjenester til denne pasientgruppen, der pasienten blir satt i sentrum og har nytte av tjenestene som gis. Forventet verdi er færre akutte sykehusinnleggelser og bedre nytte av helsetjenestene for pasientene, samt reduksjon i risiko for uønskede hendelser.

InnoMed støtter prosjektet med prosessveiledning i tjenesteinnovasjon, herunder kartlegging av involverte aktører, forankring av prosesser, gevistrealisering og systematisk design. I tillegg skal InnoMed bistå med påkobling til andre lignende prosjekter.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar