Digital hjemmeoppfølging for pasienter med KOLS på AHUS

MILA2 er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Akershus universitetssykehus HF (AHUS), fastleger i de aktuelle kommunene og Siemens Healthineers.

Prosjektet bygger på erfaringene fra MILA (2018-2021) hvor formålet var å prøve ut hvordan man best kan tilrettelegge for klinisk samhandling i praksis ved bruk av digital hjemmeoppfølging. Prosjektet er ferdig med konsept- og planleggingsfasen, og er nå i gang med inklusjon av pasienter. De står foran spredning av tjenesten til flere kommuner i Romerike, til AHUS avd. Kongsvinger, og på flere diagnoseområder/pasientgrupper. Det vurderes også å inkludere pasienter fra andre faggrupper som hjertemedisinsk avdeling. Pasientene inkluderes under sykehusinnleggelsen og får opplæring i bruk av utsyr og app for DHO.

I samarbeid mellom pasient, lege på sengepost og ambulerende lungeteam utarbeides det en digital egenbehandlingsplan (EBP). EBP er pasienten sitt verktøy for å mestre og behandle egen sykdom best mulig i hverdagen. Etter utskrivelse følges pasienten opp fra ambulerende lungeteam i 2-4 uker før pasienten overføres til videre oppfølging fra oppfølgingstjenesten i kommunen. I MILA2 består oppfølgingstjenesten av fast helsepersonell som følger opp inkluderte pasienter på vegen. 

​InnoMed bistår prosjektet med veiledning i oppskalering og videre spredning til spesialisthelsetjeneste, gevinstrealisering, styrket forankring blant fastleger og samhandling på tvers i pasientforløpet.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar