Illustrasjonsbilde. Mobiltelefon som er tilknyttet mange teknologier digitalt.

Digital hjemmeoppfølging for pasienter med KOLS på AHUS

MILA2 er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Akershus universitetssykehus HF (AHUS), fastleger i de aktuelle kommunene og Siemens Healthineers.

Prosjektet bygger på erfaringene fra MILA (2018-2021) hvor formålet var å prøve ut hvordan man best kan tilrettelegge for klinisk samhandling i praksis ved bruk av digital hjemmeoppfølging. Prosjektet er ferdig med konsept- og planleggingsfasen, og er nå i gang med inklusjon av pasienter. De står foran spredning av tjenesten til flere kommuner i Romerike, til AHUS avd. Kongsvinger, og på flere diagnoseområder/pasientgrupper. Det vurderes også å inkludere pasienter fra andre faggrupper som hjertemedisinsk avdeling. Pasientene inkluderes under sykehusinnleggelsen og får opplæring i bruk av utsyr og app for DHO.

I samarbeid mellom pasient, lege på sengepost og ambulerende lungeteam utarbeides det en digital egenbehandlingsplan (EBP). EBP er pasienten sitt verktøy for å mestre og behandle egen sykdom best mulig i hverdagen. Etter utskrivelse følges pasienten opp fra ambulerende lungeteam i 2-4 uker før pasienten overføres til videre oppfølging fra oppfølgingstjenesten i kommunen. I MILA2 består oppfølgingstjenesten av fast helsepersonell som følger opp inkluderte pasienter på vegen. 

​InnoMed bistår prosjektet med veiledning i oppskalering og videre spredning til spesialisthelsetjeneste, gevinstrealisering, styrket forankring blant fastleger og samhandling på tvers i pasientforløpet.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar