placeholder
Annet

Digital oppfølging og støtte for personer med multippel sklerose (MS DOS)

Pasientgruppen med MS-DOS: hvilken grad digitale verktøy kan gjøre livet bedre for denne gruppen.

Status

Forprosjekt

År

2018

Prosjekteier

SINTEF Digital i samarbeid med Hakadal AS og Oslo Universitetssykehus HF, avd. nevrologi.

Behov

Utredning og behovsanalyse

Resultat

Det jobbes med videreføring av prosjektet i oppfølgingsprosjekter via IKTpluss

Hvordan kan digitale verktøy gjøre livet bedre for pasientgruppen med multippel sklerose?

Prosjektsammendrag

Multippel sklerose er en kronisk nevrologisk sykdom som rammer unge voksne, og gir mange plager og et uforutsigbart forløp. MS-DOS var et forprosjekt som undersøkte muligheter for at personer med multippel sklerose (MS) og relevante helseaktører kan ta i bruk digitale hjelpemidler for bedre oppfølging, behandling og mestring av sykdommen. Målet for MS-DOS var å samle informasjon om hvilke utfordringer personer med MS opplever på grunn av sin sykdom, og vurdere i hvilken grad digitale verktøy kan gjøre livet bedre for denne gruppen. Et viktig mål ellers har vært å etablere oppfølgingsprosjekt (hovedprosjekter) basert på resultatene fra MS-DOS. Prosjektgruppen er allerede i gang med ett oppfølgingsprosjekt som i stor grad er basert på det etablerte samarbeide med MS-klinikerne i MS-DOS-prosjekt. Dette er i Iktpluss-prosjektet AutoActive, der det er en egen arbeidspakke på MS, med en tilhørende 30% postdocstillig over 4 år.