Digitale avvikssløyfer i Helsefellesskapet Agder

InnoMed støtter prosjektet med implementering av velfungerende digitale avvikssløyfer for Helsefellesskapet Agder.

Prosjektet skal utvikle en sikker, brukervennlig og velfungerende digital avvikssløyfe mellom de ulike aktørene i helsefellesskapet i Agder. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom 25 kommuner i Agder, Sørlandet sykehus (SSHF) med tre lokasjoner, Arendal, Flekkefjord og Kristiansand, samt fastleger representert gjennom praksiskonsulentene ved SSHF.

Det overordnede målene med prosjektet er å bedre pasientsikkerhet gjennom læring og forbedring. Dette forutsetter at avvik kan meldes raskt, sikkert og enkelt, at avvik faktisk meldes, at meldingene har god kvalitet og at saksbehandlingen er effektivt og sikrer læring/forbedring. For å kunne nå den overordnede målsettingen, er det viktig å utvikle velfungerende digitale avvikssløyfer for Helsefellesskapet Agder.

InnoMed skal støtte prosjektet med å utvikle tydelige roller og ansvar for avvik, bistå i å lage enkle prosedyrer og utforske det tekniske mulighetsrommet for sammenhengende systemstøtte.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar