Digitale FACT team i Finnmark

InnoMed støtter Finnmarkssykehuset med etablering av digitale FACT team både for voksne, samt for barn og unge i Finnmark.

Prosjektet Digitale FACT team tar utgangspunkt i den Nederlandske FACT-modellen, hvor FACT står for fleksibel aktiv oppsøkende behandling. Gjennom et slik tilbud vil pasienter med alvorlige psykiske lidelser og/eller rus- og avhengighetsproblematikk få helhetlig hjelp med kontinuerlig oppfølging. Grunnet store avstander i Finnmark, vil Finnmarkssykehuset HF etablere digitale FACT team hvor kommunale oppsøkende ressurser kan følge opp pasienter og samtidig ha enkel digital tilgang til viktige fagressurser i spesialisthelsetjenesten og kommunene.  

Sykehuset i Finnmark HF vil opprette fire digitale FACT team for voksne, samt fire digitale FACT-ung team for barn og unge mellom 12-25 år.  

InnoMed skal bistå med følgende: 

  • Støtte i arbeidet rundt planlegging, forankring og samhandling mellom de ulike aktørene fra spesialisthelsetjenesten, kommunalhelsetjenesten, NAV m.fl. 
  • Design av tjenestene og driftsmodell 
  • Hjelpe til med å finne nyttige digitale verktøy 
  • Implementering og pilotering av prosjektet 

Nyttige lenker

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar