Ehjerterehabilitering ved Haukeland universitetssykehus

Prosjektet skal utvikle et tverrfaglig eHjerteRehab for pasienter som har gjennomgått utblokking av hjertets kransårer.

Hensikten med eHjerteRehab er å styrke pasientenes kompetanse, mestring, etterlevelse av anbefalinger og redusere risiko for reinnleggelse.

Prosjektet er en stor, randomisert multistudie med mer enn 3000 pasienter. Til tross for positive effekter av hjerterehabilitering, får kun et mindretall (20-30%) av de over 12.000 pasientene som får utført utblokking av hjertets kransårer årlig i Norge tilbud og deltar på hjerterehabilitering. Prosjektet trenger å intensivere forankringen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

InnoMed bistår med følgende:

  • Bistå prosjektet med å utvikle et pasientforløp som går på tvers av spesialist- og primærhelsetjenesten for tjenesten eHjerteRehab. Det er gjennomført workshop med aktører fra spesialist- og primærhelsetjenesten for å få innspill på forløpet og det jobbes videre med forløpet utover høsten.
  • Forankre pasientforløpet og sikre at aktivitetene innenfor pasientforløpet utløser takst for både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Det er innhentet og vurdert hvilke takster som vil være gjeldende i pasientforløpet som sikrer at alle aktiviteter finansieres.
  • Veilede sykehuset rundt arbeidet med forankring mot kommuner for å få til økt samhandling rundt pasientgruppen og bidra til spredning av eHjerteRehab.
  • Bistå prosjektgruppen med å innhente erfaringer rundt utprøving av pasientforløpet.
  • Bistå og veilede om tjenesteinnovasjonsmetodikk.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar