Ehjerterehabilitering ved Haukeland universitetssykehus

Prosjektet skal utvikle et tverrfaglig eHjerteRehab for pasienter som har gjennomgått utblokking av hjertets kransårer.

Hensikten med eHjerteRehab er å styrke pasientenes kompetanse, mestring, etterlevelse av anbefalinger og redusere risiko for reinnleggelse.

Prosjektet er en stor, randomisert multistudie med mer enn 3000 pasienter. Til tross for positive effekter av hjerterehabilitering, får kun et mindretall (20-30%) av de over 12.000 pasientene som får utført utblokking av hjertets kransårer årlig i Norge tilbud og deltar på hjerterehabilitering. Prosjektet trenger å intensivere forankringen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

InnoMed støtter prosjektet med å utvikle et pasientforløp for eHjerteRehab. Målet med pasientforløpet er at det skal gå på tvers av spesialist- og primærhelsetjenesten. I utviklingen av pasientforløpet involveres kommunale fastleger, fysioterapeuter og spesialisthelsetjenesten. Videre skal InnoMed støtte med forankring av eHjerteRehab og bistå med spredning av rehabiliteringsprogrammet.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar