F118
Hverdagsliv

Et digitalt omsorgsverktøy som skal gjøre det lettere for familier å ta vare på sine eldre.

Prosjektet har som mål å utvikle et verktøy som pårørende til eldre kan bruke for å organisere egen hjelp på en optimal måte.

Status

Forprosjekt

År

2017

Prosjekteier

WeCare Family

Behov

Organisering av privat innsats til oppfølging av eldre i familien.

Resultat

Forprosjektet er ikke ferdig

Jens Reigstad

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Jens Andreas Reigstad

Innovasjonsrågiver region Vest (Bergensområdet)/ Bergen Teknologioverføring

jens.reigstad@bergento.no
(+47) 922 96 079

Relatert innhold

weCare Family

Mange ønsker å være sikre på at de eldre i familien har nødvendig tilsyn men synes det er vanskelig å organisere dette.

Prosjektsammendrag

Prosjektet har som mål å utvikle et verktøy som pårørende til eldre kan bruke for å organisere egen hjelp på en optimal måte. Det skal utvikles verktøy som familiemedlemmer vil bruke i sin organisering av egne ressurser i oppfølging og hjelp til eldre som trenger dette. 

Gründerne bak idéen har en ambisjon om at eldre skal bli tettere fulgt opp av familien og at en applikasjon for mobiltelefon/pc vil kunne sikre en god planlegging og koordinering av familiens innsats. I tillegg skal det tilbys et evalueringssystem som gjør det mulig for alle å observere helsemessig utvikling hos en eldre person. Applikasjonen vil inneholde nødvendig oversikt over oppgaver, og være et verktøy som sikrer at alle som kan yte tjenester blir en del av et felles opplegg. 

Hensikten med prosjektet er å øke familiens totale innsats og bidra til at eldre kan bo lengre i eget hjem. Omsorgsoppgaver skal fordeles på flere slik at ikke en person opplever å bli frustrert, overbelastet og utslitt på grunn av mange oppgaver og stort ansvar.