F65
Rehabilitering

Etter slaget – hva nå?

Prosjektet hadde en todelt målsetting. 1) Identifisere vesentlige behovsområder med potensial for igangsetting av ett eller flere hovedprosjekter. 2) Velge et av områdene, kartlegge brukerbehov knyttet til dette samt skape konseptforslag.

Status

Forprosjekt

År

2013

Prosjekteier

St. Olavs hospital HF, Malvik og Trondheim kommuner

NØKKELORD

Behov

Man ser dessverre ofte en tendens til at funksjonsnivået deretter gradvis svekkes med tilhørende nedsatt livskvalitet og økt behov for helsetjenester etter den akuttmedisinske fasen og behandling på sykehus for slagpasienter.

Resultat

Behovsområdet knyttet til transportutfordringer for hjemmeboende slagrammede (og eldre generelt) er blitt valgt som videre fokus i prosjektet. Dette utforskes nå i samarbeid mellom InnoMed, Livsglede for Eldre og SINTEF Transportforskning. 

Nina

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Nina Vanvik Hansen

SINTEF Digital

Nina.V.Hansen@sintef.no
(+47) 452 76 105

Prosjektsammendrag

I etterkant av den akuttmedisinske fasen og behandling på sykehus blir de slagrammede fulgt opp av et dedikert tverrfaglig team fra slagenheten i 1-3 måneder hvoretter kommunen overtar ansvaret. I denne perioden er det intenst fokus på gjenopptrening av funksjonsevne tilpasset den enkelte pasient sine spesifikke følgetilstander. Man ser dessverre ofte en tendens til at funksjonsnivået deretter gradvis svekkes med tilhørende nedsatt livskvalitet og økt behov for helsetjenester. 

Prosjektet hadde en todelt målsetting. 1)Identifisere vesentlige behovsområder med potensial for igangsetting av ett eller flere hovedprosjekter. 2) Velge et av områdene, kartlegge brukerbehov knyttet til dette samt skape konseptforslag. Frem til nå er den innledende delen av prosjektet gjennomført og fem ulike behovsområder behandlet. Behovsområdet knyttet til transportutfordringer for hjemmeboende slagrammede (og eldre generelt) er blitt valgt som videre fokus i prosjektet. Dette utforskes nå i samarbeid mellom InnoMed, Livsglede for Eldre og SINTEF Transportforskning. Stiftelsen Livsglede for Eldre har fått midler til prosjektet “Livsglede for hjemmeboende eldre” som utføres i en bydel i Trondheim, og “transportprosjektet” er et delprosjekt i dette. 

Prosjektet hadde også samarbeid med en masterstudent. Navn og tittel på prosjektet: Anna Karine Lunna, masteroppgave i industriell design. Utvikling av konsepter for rehabilitering av pasienter med apopleksi.

65 Etter Slaget Hva Na