placeholder
Hverdagsliv

Forbedring av GPS-utstyr for sporing av personer med demens

Danske Safecall har deltatt i forskningsprosjektet "Trygge spor" og har på bakgrunn av behov/problemer som ble avdekket ved utprøving av eget produkt foretatt en rekke forbedringer av produktet som nå lanseres fortløpende i markedet og tas i bruk.

Status

Innovasjon

År

2016

Prosjekteier

Trondheim kommune, Safecall

Behov

Prosjektet baserer seg på behov for å finne personer med demens som har gått seg bort.

Resultat

De første forbedringene ble lansert i markedet høsten 2013 iflg. presentasjon av direktør Tommy Rasmussen på konferansen VELKON 2013.

Avatar Female

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Tone Øderud

SINTEF Teknologi og samfunn

Tone.Oderud@sintef.no
+4795154120

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Kristine Holbø

SINTEF

Kristine.Holbo@sintef.no

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

Danske Safecall har deltatt i forskningsprosjektet "Trygge spor" og har på bakgrunn av behov/problemer som ble avdekket ved utprøving av eget produkt foretatt en rekke forbedringer av produktet som nå lanseres fortløpende i markedet og tas i bruk: • Brukergrensesnitt er endret for å redusere feil bruk • Enheten som brukeren bærer på seg er redusert i størrelse slik at den kan bæres mer diskret • Batterikapasiteten er økt og batteriet er enklere å skifte • Det er innført multi-operatør SIM-kort slik at dekningen er økt til "alle" mobilselskap. Kortet kombinerer GPS, GSM og RFID radiosendere • Endring av teknologi for "elektronisk gjerde" for å unngå feilmeldinger • Logging av hendelser på en måte som tar hensyn til lovgivning vedr. personvern • Forbedret sporing fra mobiltelefon ved at både Android, iOS og Microsoft støttes. De første forbedringene ble lansert i markedet høsten 2013 iflg. presentasjon av direktør Tommy Rasmussen på konferansen VELKON 2013.