placeholder
Forebygging

Forebygging av skader ved fall blant eldre

Fallskader er et utbredt problem blant eldre og har store personlige og samfunnsøkonomiske konsekvenser. Hvordan kan man redusere sannsynligheten for skader ved fall?

Status

Forprosjekt

År

2011

Prosjekteier

Protex AS, Rubberstyle AS, St. Olavs hospital HF og Stavanger kommune

Behov

Forebygging av fallskader blandt eldre

Resultat

Prosjektet har ført til ett hovedprosjekt og en innovasjo (se relatert innhold)

Espen 2

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Espen Helge Aspnes

Innovasjonsrågiver region Midt-Norge/ SINTEF Digital

Espen.H.Aspnes@sintef.no
(+47) 930 59 050

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

Hvert år faller rundt 9000 nordmenn og pådrar seg et hoftebrudd. Denne andel har ført Norge til topps på verdensbasis i forekomsten av hoftebrudd. Typiske konsekvenser omfatter innflytting på sykehjem og økt frykt for å falle, med derav følgende nedsatt fysisk aktivitet og sosial isolasjon. Risikogruppen domineres av personer over 65 år hvorav 30 % hvert år opplever fall. Dette er et stort problem både nasjonalt og internasjonalt med store personlige og samfunnsøkonomiske kostnader. Eksisterende løsninger brukes i dag veldig lite, blant annet grunnet motstand fra brukerne selv.

Prosjektet resulterte i to videre hovedprosjektløp:

1) Undersøkelse av mulighetene for bruk av gulvbelegget SmartCells (utviklet i USA) på norske sykehjem. Tidlige kliniske studier fra USA indikerer en reduksjon på 50% av mengden av fallskader. Så dette har trolig et stort potensial også i Norge.

2) Utviklingen av en ny type hoftebeskytter som bruksmessig og estetisk adskiller seg markant fra eksisterende løsninger på markedet.

Prosjektet viser behovet for et norsk virkemiddel som kan støtte utprøving og implementering av eksisterende teknologi. Per i dag virker det enklere å få finansiering til å utvikle nye norske produkter enn til å ta i bruk velfungerende produkter fra utlandet.

53 Forebygging Av Skader Ved Fall Blant Eldre