placeholder
Pasienter

Forflytningsvinge

Hvordan unngå å få trykksår ved forflytning fra rullestol til seng, stol osv.?

Status

Hovedprosjekt

År

2018

Prosjekteier

Sunnaas Sykehus HF

Behov

Sklibrett til sideveisforflytning

Resultat

Prototypen er så velutviklet at brukerne gjerne vil ha den med seg hjem etter oppholdet på Sunnaas.

Pasienter med ryggmargsbrokk er svært utsatt for trykksår når de skal forlytte seg sideveis. Hjulene på rullestolen står i veien for en skadefri sideveisforflytning.

Prosjektsammendrag

Forflytningsvingen er ett sklibrett for rullestolbrukere som hjelper ved forflytter mellom rullestol til seng/sofa/annen stol etc. Målet i forprosjektet var å lage en ny type sklibrett i plast eller karbon hvor erfaringer fra utprøvingen ved Sunnaas HF blir tatt videre til en ny mer ferdig prototyp som gir mulighet for utvidet testing.

Det er gjennomført tre møter med aktuelle bedrifter som alle viste stor interesse for løsningen. Dessverre hadde ingen av de tre anledning og inngå avtale om videreutvikling. Inven2 har derfor sammen med Sunnaas sykehus vurdert innsatsen videre. Prototypen har vært sterkt etterspurt av pasientene så det vil være et stort tap for disse om prosjektet ikke får etablert et ferdig utviklet produkt. Det blir arbeidet med å få på plass en finansiering for videre kommersiell utvikling både fra Sunnaas og fra Inven2 sin side.