F17
Hverdagsliv

Fysisk aktivitet for personer med demens

Dette prosjektet hadde som målsetting å utvikle konsepter for fysisk aktivitet som virker motiverende på hjemmeboende personer med demens.

Status

Forprosjekt

År

2010

Prosjekteier

Trondheim kommune

Behov

Dette prosjektet hadde som målsetting å utvikle konsepter for fysisk aktivitet som virker motiverende på hjemmeboende personer med demens.

Resultat

Som et resultat av forprosjektet er det etablert hovedprosjektet ”Trygge Spor” med målsetting om å utvikle GPS-løsninger og tilhørende støttesystemer som kan bidra til å gi personer med demens en tryggere og mer aktiv hverdag.

Prosjektsammendrag

Dette prosjektet hadde som målsetting å utvikle konsepter for fysisk aktivitet som virker motiverende på hjemmeboende personer med demens. Tanken er at hvis resulterende produkter fungerer godt i en hjemmesituasjon, vil de trolig også kunne være brukbare og nyttige i aktivisering av demente på dagsenter og sykehjem. Fokus i prosjektet var fysisk aktivitet i hjemmesituasjonen. Ansatte ved dagsenter ble i tillegg inkludert i behovskartleggingen, og dette har sammen med informasjon fra helsepersonell og pårørende tydeliggjort et stort potensiale for utvikling av nye løsninger. Som et resultat av forprosjektet er det etablert hovedprosjektet ”Trygge Spor” med målsetting om å utvikle GPS-løsninger og tilhørende støttesystemer som kan bidra til å gi personer med demens en tryggere og mer aktiv hverdag. I prosjektet ble det samarbeidet med masterstudent Silje Bøthun fra Institutt for produktdesign ved NTNU. Masteroppgaven het “Armbandet “fri”. GPS- og kommunikasjonshjelpemiddel for personer med demens”.

17 Fysisk Aktivitet For Personer Med Demens