F25
Hverdagsliv

Gjenfinning og sporing av effekter

Hovedmålsettingen har vært å utvikle konsepter for gjenfinning og sporing av effekter og gjenstander som kan bidra til en enklere og tryggere hverdag for personer med demens, pårørende, personalet i hjemmetjenesten, på aktivitetssenter og på sykehjem.

Status

Forprosjekt

År

2010

Prosjekteier

GERIA

Behov

Prosjektet baserer seg på personers med demens og deres pårørendes behov for produkter og tjenester for gjenfinning og sporing av effekter og gjenstander.

Resultat

En videreføring innenfor prosjektets originale målsetting betraktes ikke som økonomisk forsvarlig på dette tidspunktet. Derimot har man gått videre med tema "sporing av personer", som ble synliggjort gjennom behovskartleggingen.

Prosjektsammendrag

Hovedmålsettingen har vært å utvikle konsepter for gjenfinning og sporing av effekter og gjenstander som kan bidra til en enklere og tryggere hverdag for personer med demens, pårørende, personalet i hjemmetjenesten, på aktivitetssenter og på sykehjem. Det er gjennomført kartlegging av brukerbehov og teknologiske muligheter, og det er utarbeidet ideer og skisser til nye konsepter for gjenfinning og sporing av effekter og gjenstander. Videre er det også avdekket et behov for utvikling av løsninger for sporing av personer med demens eller kognitiv svikt. I løpet av prosjektet har vi ikke klart å identifisere bedrifter, som på nåværende tidspunkt, har mulighet til å gå videre med utvikling og tilpassing av produkter og tjenester for sporing og gjenfinning av effekter. Det har ikke vært mulig å sannsynliggjøre at det i dag er et stort nok marked som er villig til å betale kostnadene ved å kommersialisere ideene som er foreslått med eksisterende teknologi. En videreføring innenfor prosjektets originale målsetting betraktes derfor ikke som økonomisk forsvarlig på dette tidspunktet. Derimot har man gått videre med tema "sporing av personer", som ble synliggjort gjennom behovskartleggingen. Nyttig kunnskap om behov og nettverk skapt i dette prosjektet og i "Fysisk aktivitet for personer med demens" har vært avgjørende og direkte årsak til etableringen av hovedprosjektet "Trygge spor".

25 Gjenfinning Og Sporing Av Effekter