placeholder
Forebygging

Gulvbelegg til forebygging av fallskader

Fallskader er et utbredt problem blant eldre og har store personlige og samfunnsøkonomiske konsekvenser. Hvordan kan gulvbelegg redusere sannsynligheten for skader ved fall?

Status

Hovedprosjekt

År

2012

Prosjekteier

Rubberstyle AS, Bjugn kommune

Behov

Forebygging av fallskader

Resultat

SINTEF Byggforsk har utført en teknisk vurdering av beleggets spesifikasjoner i forhold til norske byggekrav. I tillegg har man fått installert et prøvegolv i et sykehjem i Bjugn.Under installeringen av gulvet har man hatt noen utfordringer med for dårlig heft til valgt toppsjikt, og selv etter utbedring er gulvet dessverre skjemmet av ujevnheter.

Espen 2

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Espen Helge Aspnes

Innovasjonsrågiver region Midt-Norge/ SINTEF Digital

Espen.H.Aspnes@sintef.no
(+47) 930 59 050

Relatert innhold

Relaterte lenker

Prosjektsammendrag

Fallskader er et utbredt problem blant eldre og har store personlige og samfunnsøkonomiske konsekvenser. Som resultat av InnoMed forprosjektet “Forebygging av fallskader blant eldre” ble det identifisert et potensial i bruken av nye typer gulvbelegg på sykehus, sykehjem og omsorgsboliger. Spesielt så man et potensial i å tilpasse det amerikansk utviklede “SmartCells” til norske forhold. Tidlige kliniske studier fra USA indikerer en mulig halvering av antallet fallskader ved bruk av slikt belegg.

 I Norge er Stavangerbedriften Rubberstyle AS nå interessert i å ta en rolle i markedsføring og evt. lisensproduksjon av dette belegget.

Så langt har SINTEF Byggforsk (gjennom finansiering fra VRI-Rogaland) utført en teknisk vurdering av beleggets spesifikasjoner i forhold til norske byggekrav. I tillegg har man fått installert et prøvegolv i sykehjemmet i Bjugn. Etter innflytting våren 2013 ble det gjennomført en befaring for å få et inntrykk av hvordan beboere, pleiepersonale og gjester opplever golvet i praktisk bruk. Under installeringen av gulvet har man hatt noen utfordringer med for dårlig heft til valgt toppsjikt, og selv etter utbedring er gulvet dessverre skjemmet av ujevnheter.