V01
Behandling

HelsaMi / KolsHeim - Hjemmebasert behandling av KOLS-pasienter

Målet med prosjektet er å bedre den hjemmebaserte behandlingen av pasienter med alvorlig lungesykdom slik at antall forverringer, antall sykehusdøgn og bruk av helsetjenester reduseres i tillegg til at pasienten skal oppleve økt grad av mestring av egen situasjon og en bedret livskvalitet.

Status

Hovedprosjekt

År

2016

Prosjekteier

St. Olavs hospital HF og Trondheim kommune

Behov

Pasienter med KOLS samt helsetjenestene kan ha behov for tjenester som i større grad legger til rette for at pasientene kan få oppfølging i hjemmene sine ved hjelp av teknologi.

Resultat

Prosjektet er treårig, og har mottatt en tildeling på 4,0 millioner i bevilgning fra Forskningsrådet, program Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA).

Jarl Reitan

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Jarl Reitan

SINTEF

Jarl.Reitan@sintef.no
+47 922 24 653

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

KOLS-pasienter tilhører lungeavdelingens ”svingdørspasienter” og er storforbrukere av helsetjenester. Målet med prosjektet er å bedre den hjemmebaserte behandlingen av pasienter med alvorlig lungesykdom slik at antall forverringer, antall sykehusdøgn og bruk av helsetjenester reduseres i tillegg til at pasienten skal oppleve økt grad av mestring av egen situasjon og en bedret livskvalitet. 

Hovedprosjektet består av to paralelle prosjekter som fokuserer på henholdsvis tjeneste og teknologi: 

1) Hovedmålsettingen med tjenesteprosjektet er å utvikle et nytt pasientforløp som følger KOLS pasienter helt hjem, med støtte av ny teknologi. Prosjektet skal baseres på kunnskap fra KOLS Heim og tilpasses Helse- og velferdsvakten som etableres i Trondheim kommune. Kommunen er ansvarlig for prosjektet, hvor St. Olavs Hospital, NTNU og SINTEF er kjernepartnere. Prosjektet er fireårig, har etablert PhD ved St. Olavs Hospital, og har mottatt en tildeling på 7,2 millioner i bevilgning fra Forskningsrådet. 

2) Hovedmålsettingen med teknologiprosjektet er å utvikle ny teknologi som gjør at kronikere kan leve selvstendig lengre i eget hjem. Denne nye teknologien skal bidra til selvstendighet, trygghet, økt kunnskap om egen sykdom, økt sosial kontakt og derav bedre helse for brukere i hjemmet. Dermed vil også behovet for hjemmetjeneste reduseres. Teknologien skal bidra til bedre pasientflyt og samhandling. Samarbeidspartnerne er Imatis AS, Oldenborg Medical AS, Comfort Living AS og SINTEF. Prosjektet er treårig, og har mottatt en tildeling på 4,0 millioner i bevilgning fra Forskningsrådet, program Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA).