Helsetjenester på nye måter til kronisk lungesyke ved Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet og KS Innlandet samarbeider om etablering av Helsefellesskap i Innlandet.

Sentralt i arbeidet med etableringen av Helsefelleskapet er å få på plass samarbeidsstrukturer som sikrer god samhandling mellom Sykehuset Innlandet og de kommunene som er i sykehusets opptaksområde.

I prosjektet ønsker de å utforske hvordan de kan organisere seg for å gi bedre tjenester til pasienter med kroniske lungelidelser. Denne pasientgruppen er en stor og ressurskrevende gruppe som mottar tjenester på tvers av omsorgsnivåene. Sykehuset Innlandet ønsker sammen med helseregion Sør-Gudbrandsdal å utvikle helhetlige helsetjenester til lungepasientene. Prosjektet er i konseptfasen og InnoMeds bidrag er rådgiving i konseptfasen. Vi skal også bidra til utvikling og samskaping av nye pasientforløp på tvers av kommuner og sykehus, samt veiledning i bruk av teknologi i rehabiliteringsforløp. Arbeid med gevinstrealisering og finansieringsmodeller vil også være en sentral del av det InnoMed bidrar på.  

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar