F05
Behandling

Hjemmebasert behandling av KOLS-pasienter

Målet med prosjektet var å bedre den hjemmebaserte behandlingen av pasienter med alvorlig lungesykdom slik at antall forverringer, antall sykehusdøgn og bruk av helsetjenester ble reduseret i tillegg til at pasienten skulle oppleve økt grad av mestring av egen situasjon og en bedret livskvalitet.

Status

Forprosjekt

År

2011

Prosjekteier

St. Olavs Hospital HF og Trondheim kommune

Behov

KOLS-pasienter er storforbrukere av helsetjenester, og prosjektet baserte seg på et behov om å bedre den hjemmebaserte behandlingen av pasientgruppen

Resultat

En pilotetablering av en slik behandlingslinje ble gjennomført, for å høste tidlige erfaringer knyttet til behovet for nye og forbedrete løsninger.

Jarl Reitan

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Jarl Reitan

SINTEF

Jarl.Reitan@sintef.no
+47 922 24 653

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

KOLS-pasienter tilhører lungeavdelingens ”svingdørspasienter” og er storforbrukere av helsetjenester. 

Målet med prosjektet var å bedre den hjemmebaserte behandlingen av pasienter med alvorlig lungesykdom slik at antall forverringer, antall sykehusdøgn og bruk av helsetjenester ble reduseret i tillegg til at pasienten skulle oppleve økt grad av mestring av egen situasjon og en bedret livskvalitet. D

en langsiktige intensjonen med prosjektet var å skape tidligere mobilisering ved forverring, bedre og tryggere behandling i kjente omgivelser og kompetanseheving i kommunehelsetjenesten. En pilotetablering av en slik behandlingslinje ble gjennomført, for å høste tidlige erfaringer knyttet til behovet for nye og forbedrete løsninger. Som en del av prosjektet ble det gjennomført en grundig behovskartlegging for å finne ut hva en ny løsning skulle inneholde. 

Andre, lignende prosjekter og løsninger er også blitt kartlagt for å finne fram til systemer for optimal informasjonsutveksling. Prosjektet resulterte i hovedprosjektløpet “HelsaMi” finansiert gjennom Forskningsrådet og som gjennomføres i et samarbeid mellom Trondheim kommune, SINTEF, NTNU og St. Olavs Hospital.

05 Hjemmebasert Behandling Av Kols Pasienter