Hjemmedialyse hos Helse Nord-Trøndelag

InnoMed skal støtte Helse Nord-Trøndelag med å prøve ut hjemmedialyse for pasienter med nyresvikt.

Prosjektet skal jobbe med medisinsk avstandsoppfølging av pasienter med behov for hjemmedialyse. Prosjektet benytter Re:Balans, et sensorplaster hvor vanninnholdet hos pasient måles kontinuerlig. Prosjektet tar utgangspunkt i pasienter med alvorlig nyresvikt som ønsker å få dialysebehandling hjemme. Det er ønskelig å se på hvordan den teknologiske utviklingen legger til rette for mer hjemmebasert helsehjelp og hvordan det påvirkere samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommuner.

InnoMed skal bistå med følgende:

  • Bistå prosjektgruppen med å komme i gang med utprøving av pasientforløp med bruk av avstandsoppfølging for å måle væskebalanse ved hjemmedialyse
  • Støtte i å gjennomføre aktørkartlegging og kartlegge nåværende rutiner og arbeidsprosesser rundt hjemmedialyse
  • Bistå prosjektgruppen med å strukturere og sammenstille arbeid og prosjektgruppen for videre arbeid med utprøving

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar