Hjemmesykehus fra Oslo universitetssykehus

InnoMed skal støtte Oslo universitetssykehus i å tilby hjemmesykehus og spesialisthelsetjenester i hjemmet.

Prosjektet "OUS hjemme" skal legge til rette for effektiv utvikling av tjenester og en skalering av spesialisthelsetjenester i hjemmet. Målet er at flere pasienter og flere pasientgrupper ved OUS skal tilbys hjemmesykehus og andre spesialisthelsetjenester i hjemmet framfor innleggelser og fysisk oppmøte ved sykehuset.

Spesialisthelsetjenester i hjemmet inkluderer avanserte hjemmesykehus, arenafleksible tjenester, ambulante tjenester i hjemmet, hjemmebehandling og digital hjemmeoppfølging som har til hensikt å legge til rette for spesialistbehandling i hjemmet. I løpet av prosjektet skal OUS gå fra dagens modell med selvstendige hjemmesykehus og digitale tjenester som driftes og prøves ut i de ulike klinikkene, til OUS hjemme som en helhetlig satsning på tvers av sykehuset. Det skal utvikles fellestjenester for tjenester som inngår i hjemmesykehus, og det skal arbeides med en felles logistikk-, teknologi, og samhandlingsløsning.

InnoMed skal bistå med følgende: 

  • Visualisering og prosesskartlegging: bistand til å tegne pasientforløp i OUS hjemme, samt ansattreisen og de ulike komponenter/bestanddeler som hører til for å synliggjøre og kommunisere kompleksiteter og sammenhenger i forløpet.
  • Målbilde og veikart for hjemmebehandling i OUS hjemme: bistå med å utarbeide og etablere et omforent og forankret målbilde og veikart i OUS som alle virksomhetene i OUS forholder seg aktivt til. Videre skal InnoMed bistå med prosessveiledning og kompetanseheving i virksomhets-/løsningsarkitektur og tjenestedesign.
  • Analyser og gevinstkartlegging: InnoMed skal bidra som en sparringspartner hvor vi kvalitetssikrer analysearbeidet som er gjennomført hittil i prosjektet, spesielt med tanke på samhandlingskomponenter. Videre skal InnoMed bistå med å i å identifisere, men også etablere et system for å følge/måle nytten av prosjektet.
  • Veiledning og kompetanseheving i prosjektmetodikk og smidig arbeid: gi rådgivning og kompetanseheving på agile metoder og smidig arbeid med tanke på hvordan prosjektet skal rigges.
  • Tjenesteutvikling i klinikkene: InnoMed skal bistå med veiledning og råd tilknyttet utvikling av nye tjenester i klinikkene. Basert på InnoMed sine erfaringer fra prosjekter med hjemmebehandling skal det gis input til prosjektets verktøykasse for å gi økt hjemmebehandling for aktuelle pasientgrupper og pasienter.

 

I 2022 fikk prosjektet utvidet støtte for delprosjektet samhandling. Delprosjektet har fokuset på samhandling mellom OUS og kommunen inkludert fastleger. Delprosjektet skal få støtte til forankring, finansieringsmodell og utvikling av en tydelig samhandlingsmodell.

I 2023 har prosjektet fått videre støtte til veiledning i agil arbeidsmetodikk og bistand i oppstart av systematisk prosessmodellering. 

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar