Hjemmesykehus fra Oslo universitetssykehus

InnoMed skal støtte Oslo universitetssykehus i å tilby hjemmesykehus og spesialisthelsetjenester i hjemmet.

Prosjektet "OUS hjemme" skal legge til rette for effektiv utvikling av tjenester og en skalering av spesialisthelsetjenester i hjemmet. Målet er at flere pasienter og flere pasientgrupper ved OUS skal tilbys hjemmesykehus og andre spesialisthelsetjenester i hjemmet framfor innleggelser og fysisk oppmøte ved sykehuset.

Spesialisthelsetjenester i hjemmet inkluderer avanserte hjemmesykehus, arenafleksible tjenester, ambulante tjenester i hjemmet, hjemmebehandling og digital hjemmeoppfølging som har til hensikt å legge til rette for spesialistbehandling i hjemmet. I løpet av prosjektet skal OUS gå fra dagens modell med selvstendige hjemmesykehus og digitale tjenester som driftes og prøves ut i de ulike klinikkene, til OUS hjemme som en helhetlig satsning på tvers av sykehuset. Det skal utvikles fellestjenester for tjenester som inngår i hjemmesykehus, og det skal arbeides med en felles logistikk-, teknologi, og samhandlingsløsning.

InnoMed skal bistå med følgende: 

  • Visualisering og prosesskartlegging: bistand til å tegne pasientforløp i OUS hjemme, samt ansattreisen og de ulike komponenter/bestanddeler som hører til for å synliggjøre og kommunisere kompleksiteter og sammenhenger i forløpet.
  • Målbilde og veikart for hjemmebehandling i OUS hjemme: bistå med å utarbeide og etablere et omforent og forankret målbilde og veikart i OUS som alle virksomhetene i OUS forholder seg aktivt til. Videre skal InnoMed bistå med prosessveiledning og kompetanseheving i virksomhets-/løsningsarkitektur og tjenestedesign.
  • Analyser og gevinstkartlegging: InnoMed skal bidra som en sparringspartner hvor vi kvalitetssikrer analysearbeidet som er gjennomført hittil i prosjektet, spesielt med tanke på samhandlingskomponenter. Videre skal InnoMed bistå med å i å identifisere, men også etablere et system for å følge/måle nytten av prosjektet.
  • Veiledning og kompetanseheving i prosjektmetodikk og smidig arbeid: gi rådgivning og kompetanseheving på agile metoder og smidig arbeid med tanke på hvordan prosjektet skal rigges.
  • Tjenesteutvikling i klinikkene: InnoMed skal bistå med veiledning og råd tilknyttet utvikling av nye tjenester i klinikkene. Basert på InnoMed sine erfaringer fra prosjekter med hjemmebehandling skal det gis input til prosjektets verktøykasse for å gi økt hjemmebehandling for aktuelle pasientgrupper og pasienter.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar