Hjemmesykehus i Møre og Romsdal

Ålesund sykehus er i en tidlig fase av en satsning innenfor hjemmesykehus/digital hjemmeoppfølging.

Målsetningen med prosjektet er å redusere sykehusinnleggelser og tilby bedre helsetjenester for pasienter. Det er et ønske om å etablere et større tilbud av digital hjemmeoppfølging for pasienter tilknyttet Ålesund sykehus og tilhørende kommuner. For å nå målesetningen vil samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten være viktig.

InnoMed støtter prosjektet med prosesser rundt digital hjemmeovervåkning ved bruk av app av pasienter med søvnapné, intravenøs antibiotikabehandling i hjemmet og oppfølging av kreftpasienter. InnoMed bistår også med å kartlegge hyppig innlagte eldre pasienter. For å støtte disse områdene gir InnoMed prosessveiledning og kompetanseoverføring i tjenestedesign for prosjektgruppen og involverte aktører.

InnoMed bistår med følgende:

  • Støtter prosjektet med å dele kunnskap og informasjon om nye tjenester innenfor digital hjemmeoppfølging/hjemmesykehus. Det er gjennomført arbeidsmøter med prosjektleder for intravenøs antibiotikabehandling i hjemmet sammen med Ålesund sykehus. Ila høsten skal det gjennomføres arbeidsmøte rundt oppfølging av kreftpasienter hvor InnoMed skal innhente og dele innsikt fra pågående utprøvinger nasjonalt.
  • Bistå prosjektet med utprøvingen av telemonitorering av søvnapnè pasienter. Her har InnoMed hjulpet prosjektet med å innhente takster for tjenesten for å sikre forankring hos sykehusledelsen. Prosjektet er nå kommet i gang med oppfølging av søvnapnè pasienter digitalt. InnoMed bistår også inn mot uttrekk av data om pasienter som får oppfølging for søvnapnè på en effektiv og hensiktsmessig måte.
  • Støtter prosjektet med å kartlegge pågående nasjonale initiativer på hjemmesykehus, samt kartlegge involverte aktører.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar