Hjertestanspasienter
Behandling

Hjertestanspasienter - Prehospital induksjon av terapeutisk hypotermi

I Norge rammes omlag 2500 - 3000 hjertestans årlig. Ved å senke pasientens kroppstemperatur, før de kommer til sykehuset, til en bestemt temperatur, kan man øke sannsynligheten for overlevelse.

Status

Innovasjon

År

2016

Prosjekteier

Oslo universitetssykehus HF, NAKOS, Snøgg AS

Behov

Enkel applisering av kjølekrage, for bedre behandling av hjertestans.

Resultat

Det er utviklet en effektiv kjølekrage for bruk under hjertestans.

Per Michaelsen 3

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Per Michaelsen

Innovasjonsrågiver region Sør-Øst/ Inven2

per.michaelsen@inven2.com
(+47) 911 05 895

Relatert innhold

Ved hjertestans og senke pasientens kroppstemperatur til mellom 33-34°C, er det dokumentert at overlevelse med god nevrologisk status går vesentlig opp.

Relaterte lenker

Prosjektsammendrag

Flertallet av de som rammes av plutselig, uventet hjertestans overlever ikke hendelsen. For hvert minutt som går etter at hjertet har sluttet å pumpe blod rundt i kroppen, reduseres sjansen for overlevelse. Dersom det ikke igangsettes livreddende tiltak, vil det allerede etter fem minutter med hjertestans, oppstå uopprettelige skader i kroppen. 


Prosjektgruppen hadde en idé som ville forenkle oppstart av nedkjøling utenfor sykehus ved bruk av et kjølebånd/nakkekrage (MTB).
Litteraturen støtter behovet for tidlig igangsetting av kjøling av pasienten, men det finnes ikke produkter som dekker det beskrevne behovet. Det finnes mange avanserte og kostbare løsninger, men få av dem er egnet til bruk utenfor sykehus.


En prototype ble designet av Eggs design i nært samarbeid med prosjektgruppen. Ambulansetjenesten i Oslo og Akershus har testet prototypen og har gitt konstruktive tilbakemeldinger. Arbeidsinkluderingsbedriften Varodd AS i Kristiansand har etablert produksjon av MTB. Snøgg AS har ansvaret for salg og markedsføring på MTB. Inven2 AS har på vegne av Oslo universitetssykehus (Ous) utformet en lisensavtale med Snøgg AS.

95 Hjertestanspasienter Hypotermibehandling