F112
Pasienter

Hørselshemming - Raskere og bedre kompensasjon for hørselstap

Det har i mange år vært kjent og kritisert at formidling, tilpasning og oppfølging av hørselstekniske hjelpemidler som dekkes av det offentlige skjer på en måte som langt fra er optimal.

Status

Forprosjekt

År

2016

Prosjekteier

St. Olavs hospital og Fosen Helse IKS/Fosen DMS

NØKKELORD

Behov

Sluttbrukerne klager over lange ventetider. Mange høreapparater havner i skuffen og blir ikke brukt, og flere leverandører sliter økonomisk ved at de må vente svært lenge før de får oppgjør for hjelpemidler som er levert.

Resultat

Hovedmålsettingen med forprosjektet er å etablere ett eller flere hovedprosjekt innenfor valgt område på bakgrunn av en grundig behovskartlegging og konseptutvikling.

Espen 2

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Espen Helge Aspnes

Innovasjonsrågiver region Midt-Norge/ SINTEF Digital

Espen.H.Aspnes@sintef.no
(+47) 930 59 050

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

Det har i mange år vært kjent og kritisert at formidling, tilpasning og oppfølging av hørsels-tekniske hjelpemidler som dekkes av det offentlige skjer på en måte som langt fra er optimal. Sluttbrukerne klager over lange ventetider. Mange høreapparater havner i skuffen og blir ikke brukt, og flere leverandører sliter økonomisk ved at de må vente svært lenge før de får oppgjør for hjelpemidler som er levert. Ventetiden fra henvisning fra fastlege til ferdig tilpasning av høreapparater gjennom det offentlige varierer sterkt over landet, med maks. på ca. 60 uker. Leverandørene av hørselstekniske hjelpemidler er svært interessert i at resultatene fra dette forprosjektet skal føre til en betydelig effektivisering. Ved dagens ordning har leverandører av høreapparater en avtale med NAV om å holde et utprøvingslager tilsvarende 1 måneds forbruk, men i praksis er utstyr for 6 – 7 måneders forbruk til utprøving uten at leverandørene har fått oppgjør. Pr. årsskiftet 2013/2014 tilsvarte det en verdi på ca. 180 mill. NOK. 

Hovedmålsettingen med forprosjektet er å etablere ett eller flere hovedprosjekt innenfor valgt område på bakgrunn av en grundig behovskartlegging og konseptutvikling. Dette skal kunne videreføres for å gi: 1. Bedre tilbud for utredning og rehabilitering av hørselshemming i distriktet, 2. Styrket samarbeid og tilstrekkelig kompetanse i distriktene, 3. Et bedre tilbud for både svake og sterke brukere. 4. Et raskere og mer effektivt behandlingsforløp vil også gi positive effekter for leverandørene, og prosjektet vil også kunne legge grunnlag for utvikling av produkter og løsninger med kommersielt potensial. 

Det ble våren 2017 sendt en hovedprosjektsøknad til ExtraStiftelsen i samarbeid med HLF, men søknaden nådde ikke opp. Det vurderes ny søknad.

Horselshemming Forprosjektrapport