placeholder
Pasienter

Hva med synsvanskene

Kan det være mulig å etablere kommunikasjon med pasienter som er paralysert og mangler taleevnen?

Status

Forprosjekt

År

2018

Prosjekteier

Helse Bergen

Behov

Diagnostikk og kommunikasjon med pasienter som er lammet og mangler taleevne.

Resultat

Prosjektet har utsatt start til 2019

"Hva med synsvanskene, ser du meg slik jeg ser deg?"

Prosjektsammendrag

Prosjektet har som mål å kartlegge respons og mulig kommunikasjon med pasienter med paralyse som har mistet taleevnen.