V61
Hverdagsliv

Hverdagsrehabilitering - Implementering av "MOTIview"

MOTIview er et konsept der man kombinerer et treningsapparat (en slags sykkel) med videoopptak av veier og omgivelser som brukeren kjenner. 

Status

Innovasjon

År

2016

Prosjekteier

Motitech AS

Behov

Rehabilitering

Resultat

Nasjonal bredding av produkt

Espen 2

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Espen Helge Aspnes

Innovasjonsrågiver region Midt-Norge/ SINTEF Digital

Espen.H.Aspnes@sintef.no
(+47) 930 59 050

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

MOTIview er et konsept der man kombinerer et treningsapparat (en slags sykkel) med videoopptak av veier og omgivelser som brukeren kjenner. Dette konseptet ble nevnt i forprosjektrapporten “Hverdagsrehabilitering – Teknologistøtte” som aktuelt å tilpasse og implementere innen hverdagsrehabilitering, og dette har nå skjedd, først i Lindås kommune, som er en foregangskommune innen velferdsteknologi, og etter hvert også i Vik og Askøy kommuner. Bedriften skal ha en oppfølging av resultater og erfaringer i løpet av jan./feb. 2016.