placeholder
Forebygging

HYPOTERM

Prosjektet har som mål å etablere et kunnskapsgrunnlag for utvikling av en fremtidig løsning for optimal håndtering av nedkjølte pasienter.

Status

Hovedprosjekt

År

2017

Prosjekteier

NMC Norge AS

Behov

Forebygging av hypotermi

Resultat

Forprosjektet i regi InnoMed er viderført til et kvalifiseringsprosjekt støttet av RFF Oslofjordfondet med NMC Norge AS som prosjekteier.

Tore Christian Storholmen

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Tore Christian Storholmen

SINTEF Teknologi og samfunn

Tore.Christian.Storholmen@sintef.no
(+47) 932 28 212

Relatert innhold

Gjennom prosjektet skal vi evaluere termiske egenskaper i laboratorium for å etablere kunnskap om bruk av skummaterialer og fuktabsorbenter i et hypotermiforebyggende produkt

Prosjektsammendrag

Aksidentell hypotermi defineres som en tilstand der pasienten ikke klarer å opprettholde kroppens kjernetemperatur på normal verdi fordi varmetapet overstiger varmeproduksjonen. Dette kan skje ved kuldeeksponering der isolasjonen i form av bekledning ikke er tilstrekkelig til å beskytte mot varmetap, eller ved personskade der kroppens fysiologiske mekanismer som skal øke varmeproduksjon og konservere varme, ikke fungerer. Hypotermi kan inntre som følge av ulykker eller skader, for eksempel hos et menneske som blir liggende bevisstløs ute eller som faller i kaldt vann. Traumepasienter, eldre og barn er spesielt sårbare for å utvikle hypotermi.

Ved bruk av en forskningsbasert, brukersentrert tilnærming skal prosjektet etablere et kunnskapsgrunnlag for utvikling av en fremtidig løsning for optimal håndtering av nedkjølte pasienter.

Vi skal i prosjektet:

• identifisere behov, krav og muligheter knyttet til fremtidig løsning for optimal håndtering av nedkjølte pasienter

• identifisere muligheter og begrensninger med hensyn til produksjon for å oppnå et godt, lønnsomt og realiserbart produkt

• utvikle prototyp som grunnlag for å evaluere termiske egenskaper

• teste termiske egenskaper for å etablere kunnskap om bruk av skummaterialer og fuktabsorbenter i et hypotermiforebyggende produkt

Med på laget har SINTEF industriaktøren NMC Norge AS, som har lang erfaring med utvikling av skummaterialer og laminatløsninger til et bredt spekter av bransjer.