Lesund Kilde Kenneth Vetter Flickr
Annet

I FORKANT - Bærekraftig kommune for barn og unge med funksjonsutfordringer.

Prosjektet skal kartlegge: Hvordan koordinere tjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelser slik at tjenestene blir treffsikre, tillitsvekkende og bærekraftige.

Status

Forprosjekt

År

2018

Prosjekteier

Ålesund kommune

Behov

Forbedring av tjenestene til familier med barn og unge med funksjonsnedsettelse

Resultat

Pågående forprosjekt

"Det må tenkes 24/7 rundt et barn og ikke hvilke tjenester det kvalifiserer til." "Vi kommer for seint inn."

Prosjektsammendrag

Kommunale tjenester for barn og unge med funksjonsutfordringer er i dag organisert på en måte som primært vurderer hvilke rettigheter man har til hva slags tjenester, og ikke nødvendigvis tar hensyn til helheten og barnets beste. Hva slags betydning har dette for tjenestene som gis, og hvordan oppleves det for de berørte? Tilbakemeldinger fra ansatte i kommunen som jobber tett på barn og unge med funksjonsutfordringer er samstemte om utfordringene.

Forprosjektet har som målsetning å identifisere hva som hindrer kommunen i å gi best mulige tjenester til barn og unge med funksjonsutfordringer. Bakgrunnen for dette er tilbakemeldinger fra Fylkeslegen og ulike deler av de kommunale virksomhetene, samt funn gjort i prosjektet «Livsløpsgarantien».