F33
Hverdagsliv

Individtilpassende aktivitetstjenester for personer med demens

Prosjektet hadde som målsetting å utarbeide en kravspesifikasjon på verktøy for å analysere behov og preferanser hos den enkelte sluttbruker mht. aktivitetstjenester, samt en kravspesifikasjon for de som skal utføre tjenestene.

Status

Forprosjekt

År

2011

Prosjekteier

KS og Aktivitørenes Landsforbund

Behov

Prosjektet baserer seg på behovet om gode tjenester for personer med demens.

Resultat

Resultatet fra forprosjektet ble at både RO og Noen AS jobbet med egne initiativ for å ta resultatene videre i hovedprosjekt. Noen AS fikk i 2012 støtte fra NFR til et større hovedprosjekt (“KuPA”) over 3 år som nå er igangsatt i samarbeid med blant andre SINTEF. Noen AS har også fått støtte fra Gjensidige-stiftelsen, og bedriften mottok i 2011 pris fra Ferd som “Årets sosiale entreprenør”.

Espen 2

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Espen Helge Aspnes

Innovasjonsrågiver region Midt-Norge/ SINTEF Digital

Espen.H.Aspnes@sintef.no
(+47) 930 59 050

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

Prosjektet hadde som målsetting å utarbeide en kravspesifikasjon på verktøy for å analysere behov og preferanser hos den enkelte sluttbruker mht. aktivitetstjenester, samt en kravspesifikasjon for de som skal utføre tjenestene. (Initiativtaker til prosjektet var bedriften Noen AS.) Den ene partneren på offentlig side, Betania i Sparbu, falt fra da de mistet avtalen med Helse Midt-Norge RHF. Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) ble engasjert for gjennomføring av hoveddelen av forprosjektet, og de gjennomførte sommeren 2010 en rekke intervju med relevante enkeltpersoner og grupper. Noen AS deltok i arbeidet med egeninnsats. 

Det ble avdekket at det finnes flere kartleggingsverktøy internasjonalt som også identifiserer ressursene til personen med demens, ikke bare det som ikke fungerer. Bruken av disse verktøyene er svært varierende og fragmentert, og det vil være en del av et hovedprosjekt å teste ut det som fungerer best og sette sammen deler av flere verktøy til et helhetlig og hensiktsmessig verktøy, Det ble også i forprosjektet avdekket behov for en samling av gode forslag til aktiviteter som man kan ”plukke” fra, gjerne gjennom en IT-løsning. 

Resultatet fra forprosjektet ble at både RO og Noen AS jobbet med egne initiativ for å ta resultatene videre i hovedprosjekt. Noen AS fikk i 2012 støtte fra NFR til et større hovedprosjekt (“KuPA”) over 3 år som nå er igangsatt i samarbeid med blant andre SINTEF. 

Noen AS har også fått støtte fra Gjensidige-stiftelsen, og bedriften mottok i 2011 pris fra Ferd som “Årets sosiale entreprenør”.

33 Individtilpassende Aktivitetstjenester For Personer Med Demens