Picture1
Annet

InnoMed Prosjektrapport 2006 -2018

Her er en oppsummering av alle InnoMeds forprosjekter, samt hovedprosjektene og innovasjonene de har ført til.

Status

Forprosjekt

År

2006

Prosjekteier

InnoMed

NØKKELORD

Behov

Behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgssektoren

Resultat

122 forprosjekter har foreløpig ført til 61 hovedprosjekter og 42 innovasjoner

Prosjektsammendrag

Her er alle InnoMeds forprosjekter samlet i en rapport, samt hvilke hovedprosjekter og innovasjoner de har ført til. Ønsker du å få tilsendt en printet utgave, så ta kontakt med Merete Rørvik.

Inno Med 2006 2018 Small