Integrert Akuttmedisinsk Kjede ved Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet har tatt initiativ til et samhandlingsprosjekt med kommuner i Innlandet for å utvikle en bedre integrert akuttmedisinsk kjede.

Bakgrunnen for prosjektet er at i grisgrendte områder erfarer ambulansetjenesten en økende grad av lavere aktivitet. Eksempelvis har ambulansetjenesten i Engerdal kommune hatt et aktivitetsnivå på kun 8-12% de senere årene. I tillegg har de prehospitale og kommunale helsetjenestene opplevd utfordringer med å sikre kompetanse og rekruttering av helsepersonell.

Sykehuset Innlandet sitt mål med dette prosjektet er å etablere en integrert akuttmedisinsk kjede basert på bedre samhandling. Bedre samhandling mellom ambulansepersonell i spesialisthelsetjenesten og helsepersonell i primærhelsetjenestene kan bidra til mer effektiv ressursutnyttelse. I tillegg kan det styrke kompetanse og gjøre arbeid i både primær- og spesialisthelsetjenestene i distriktene mer attraktivt. Sykehuset innlandet, Engerdal og Trysil kommune skal samarbeide i dette prosjektet.

Prosjektet er i oppstartsfasen, og InnoMed støtter prosjektet med å gi prosessveiledning i innsiktsmetodikk og bistå med tidlig forankring, støtte i arbeidet med å skape og tilrettelegge for samhandling mellom kommuner og sykehus og i arbeidet med å involvere og fasilitere for møter mellom relevante aktører i den akuttmedisinske kjeden. InnoMed bidrar også med kompetanseoverføring om tjenesteinnovasjon til prosjektdeltakere og bistår med verktøy for innsiktsarbeid, interessentanalyser og intervjuhåndtering.

 

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar