V65
Forebygging

KOMAT - Konsistenstilpasset mat

Målet er å utvikle nye varierte retter til eldre med spisevansker, innen supper og middager.

Status

Hovedprosjekt

År

2016

Prosjekteier

Måltidets Hus AS m.fl.

NØKKELORD

Behov

Forebygge feil- og underernæring

Resultat

n/a

Anne Cathrin Ostebo

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Anne Cathrin Østebø

Innovasjonsrågiver region Vest (Stavangerområdet)/ Validé

anne.cathrin@valide.no
(+47) 936 99 095

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

Målet er å utvikle nye varierte retter til eldre med spisevansker, innen supper og middager. Rettene skal heve helsemessig status og forebygge feil- og underernæring. Forskningsbaserte innovasjoner innen molekylær gastronomi, konsistens, prosessering og matpersepsjon skal lede frem til en serie produkter (supper og middager) som er egnet for produksjon av storkjøkken og for industri. Prosjektet er et samarbeid mellom Nofima AS, Time kommune (tjenesteområde omsorg), Gastronomisk institutt AS, Matvarehuset AS, Stavanger Byggdrift KF, Sandnes kommune og Helse Stavanger HF