Hjertestanspasienter
Behandling

Kontrollert og forebyggende terapeutisk hypotermibehandling av hjertestanspasienter

I dette prosjektet ble det utviklet en prototype som skulle forenkle nedkjøling av personer med hjertestans utenfor sykehus.

Status

Forprosjekt

År

2015

Prosjekteier

Oslo Universitetssykehus HF og NAKOS (Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin)

Behov

Personer som rammes av plutselig, uventet hjertestans har behov for tidlig igangsetting av kjøling av pasienten, men det finnes ikke produkter som dekker dette behovet.

Resultat

Det er i prosjektperioden utviklet en prototype. Prototypen er utviklet av Eggs designbyrå etter anvisning.

Per Michaelsen 3

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Per Michaelsen

Innovasjonsrågiver region Sør-Øst/ Inven2

per.michaelsen@inven2.com
(+47) 911 05 895

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

Flertallet av de som rammes av plutselig, uventet hjertestans overlever ikke hendelsen. For hvert minutt som går etter at hjertet har sluttet å pumpe blod rundt i kroppen, reduseres sjansen for overlevelse. Dersom det ikke igangsettes livreddende tiltak, vil det allerede etter fem minutter med hjertestans, oppstå uopprettelige skader i kroppen.

Ved å senke pasientens kroppstemperatur til mellom 33 - 34 °C, er det dokumentert at overlevelse med god nevrologisk status går vesentlig opp. Litteraturen støtter behovet for tidlig igangsetting av kjøling av pasienten, men det finnes ikke produkter som dekker det beskrevne behovet.

Det finnes mange avanserte og kostbare løsninger, men få av dem er egnet til bruk utenfor sykehus. Prosjektgruppen ville utvikle en spesifikasjon på en prototype som skulle forenkle oppstart av nedkjøling utenfor sykehus. Det ble søkt etter lignende eller konkurrerende produkter på nettsider, på utstillinger av medisinskteknisk utstyr, og i faglitteratur. Det ble ikke funnet tilsvarende produkter, og lignende produkter innenfor samme fagområdet kan ikke vise til forskning som støtter deres idé.

Det er i prosjektperioden utviklet en prototype. Prototypen er utviklet av Eggs designbyrå etter anvisning. Det har vist seg utfordrende å fremskaffe materiale som egner seg til pilottesting. Prototypen har gitt oss stor tro på at konseptet er bra, og at det vil være egnet til bruk både utenfor og inne på sykehus. Det er gjennomført møter med en norsk produsent for å diskutere den videre utviklingen av produktet og en eventuell OFU-avtale.

95 Hjertestanspasienter Hypotermibehandling