V07
Forebygging

KuPA - Kunnskapsbasert personsentrert aktivitetstjeneste for personer med demens

Demens er en diaganose som rammer mange og kan føre til inaktivitet og isolasjon hos den det gjelder. Dette prosjektet skal utvikle en aktivitetstjeneste for personer med demens, som fokuserer på helsefremmende aktiviteter, samt individuell tilpasning.

Status

Hovedprosjekt

År

2015

Prosjekteier

Noen AS

Behov

Demens

Resultat

Det er gjennomført pilottesting av tjenesten og det skal søkes om videre finansiering til utvikling.

Espen 2

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Espen Helge Aspnes

Innovasjonsrågiver region Midt-Norge/ SINTEF Digital

Espen.H.Aspnes@sintef.no
(+47) 930 59 050

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

Per i dag har over 72.000 personer diagnosen demens i Norge, og hvert år får 10 000 nye sykdommen. 250.000 pårørende er indirekte rammet. Demens gjør at personen mister evnen til egenomsorg og til å utføre hverdagslige gjøremål. Personen blir inaktiv og isolert med den helsesvikt dette ofte medfører. Dersom vi ikke finner nye måter å bistå og tilrettelegge for personer med demens, vil utviklingen representere en enorm belastning på personen med sykdommen, pårørende og samfunnsøkonomien.

Prosjektet skal resultere i et kommersielt prototyp-produkt (KuPA), en tjeneste inkludert et kartleggingsverktøy som kvalitetssikrer helsefremmende aktivitetstjenester for personer med demens til bruk for omsorgsytere. Det er kjent at aktivitet kan forebygge tilleggslidelser og øke hjemmebotid med flere år. Fysisk og mental aktivitet kan redusere somatisk forfall, behov for medisinering og belastning på pårørende. Grunnet fysiske, kognitive og kontekstuelle begrensninger er det imidlertid en utfordring å tilpasse aktiviteter til den enkelte hvilket er avgjørende for suksess.

Prosjektets innovasjonspotensial finnes i skjæringspunktet mellom denne alvorlige samfunnsutfordring og et vanskelig gjennomførbart aktiviseringstiltak. Innovasjonen består derfor av en ny form for tjenesteyting understøttet av IKT der potensialet for individuell og samfunnsmessig gevinst skal tas ut.