La Linea C
Helsepersonell

La Linea

Det er utviket et kvalitetsverktøy til bruk I forebyggende helsearbeid. Første versjon er til bruk for innsats mot barn og unge med en fagversjon og en publikumsversjon.

Status

Hovedprosjekt

År

2018

Prosjekteier

Kommunene Radøy, Lindås og Meland

Behov

Forebyggende helsearbeid spesielt for barn og unge.

Resultat

LaLinea er utviklet som en ferdig løsning og selskapet Healthline er etablert for en kommersiell satsing.

"Austevoll kommune testar i desse dagar ut La linea, eg ser at dette er eit system alle kommunar kan ha nytte av"

— - kommunalsjef i Austevoll kommune, Liv Margareth Østervold

Relaterte lenker

Prosjektsammendrag

Det er gjennomført et tverrfaglig og brukersentrert utviklingsarbeid som har resultert i en digital løsning for kvalitetssikring og koordinering av kommunale tjenester. 3 kommuner har deltatt i utviklingsarbeidet, disse er nå i gang med pilot som vil demonstrere hvordan løsningen fungerer i daglig bruk. Det er mottatt noe midler fra Innovasjon Norge og lokale stipender, ellers er utviklingsarbeidet gjennomført I form av egeninnsats. Selskapets løsning er basert på et bredt erfaringsgrunnlag fra kommunale tjenesteyting, innsikt I forebyggende helsearbeid og relevant forskning på barn og unge. I tillegg brukes evalueringer fra Ungsinn som en vesentlig ressurs direkte inn I programmet. Innovasjonsrådgiver I Vest har hatt et betydelig ansvar for oppstart og organisering frem til resultatet som nå er på plass. Vi har etablert selskapet Healthline AS (www.healthline.no) som har utviklet og LaLinea som en unik løsning blant annet i samarbeid med Codelab AS. Healthline As tar nå produktet inn I en kommersiell fase der alle norske kommuner er potensielle kunder. Løsningen som tilbys vil være et spesielt godt tilbud for kommuner som er I omstilling, etablerer nye arbeidsrutiner, eller er I gang med sammenslåing med andre kommuner.