V77
Hverdagsliv

Lokaliseringstjeneste

Trondheim kommune har sammen med SINTEF utviklet en tjeneste med bruk av lokaliseringsteknologi for personer med orienteringsvansker som bor i eget hjem. Prosjektet Trygge spor, som ledet til denne innovasjonen, er finansiert av Regionale forskningsfond Oslofjordfondet og av Forskningsrådet.

Status

Innovasjon

År

2017

Prosjekteier

Trondheim, Drammen, Bærum, Bjugn og Åfjord kommuner

Behov

En aktiv, selvstendig og trygg hverdag for personer med demens og deres pårørende.

Resultat

Bruk av lokaliseringsteknologi kan gi personer  med demens økt selvstendighet og mulighet til å fortsette sine utendørsaktiviteter.

Avatar Female

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Kirsti Fossland Brørs

Trondheim kommune


Relatert innhold

Kunnskapsgrunnlaget på plass: Prosjektet Trygge Spor har vist at GPS er et godt tiltak for personer med demens og for pårørende.

Prosjektsammendrag

Trondheim kommune har jobbet strategisk med lokaliseringsteknologi siden 2011, da prosjektet Trygge spor startet. Trygge spor var et offentlig innovasjonsprosjekt utført i samarbeid mellom kommunene Trondheim, Drammen, Bærum, Bjugn og Åfjord med SINTEF som forsknings- og innovasjonspartner. Resultatet fra prosjektet var blant annet en tjenestemodell som kan benyttes som et verktøy for kommunene som ønsker å starte opp med og ta i bruk lokaliseringsteknologi som en tjeneste.

På bakgrunn av erfaringer kommunen fikk ved å delta å prosjektet Trygge spor, ble det utviklet et tjenesteforløp for Trondheim kommune for å ta i bruk lokaliseringsteknologi. 

I 2015-16 ledet Trondheim kommmune en gruppe av åtte kommuner gjennom en innovativ offentlig anskaffelse av lokaliseringsteknologi. Denne ble konkludert i september 2016 og teknologiløsningen ble implementert og satt i drift utover i 2017. I dag tilbyr Trondheim kommune lokaliseringstjeneste som en av flere tjenester med bruk av velferdsteknologi.

Erfaringer og kravspesifikasjon fra prosessen er tilgjengelig i egen rapport som vil være til hjelp for andre kommuner som skal anskaffe lokaliseringsteknologi til bruk i helse- og omsorgstjenesten.