V78
Helsepersonell

Lyngbakken sykehjem

Samspillet mellom bygg, omgivelser, mennesker og teknologi fungerer godt og ivaretar behov for trygghet og omsorg, men også behovet for effektivitet og trivsel.

Status

Innovasjon

År

2017

Prosjekteier

Skien kommune

Behov

Trygghet gjennom aktiv og passiv varsling og system for å håndtere oppfølging av alarmer.

Resultat

Løsningene gir økt bevegelsesfrihet og trygghet for beboerne, økt trygghet og trivsel for ansatte og en mer rasjonell drift.

Avatar Male

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Dag Torstein Ausen

SINTEF IKT

Dag.Ausen@sintef.no
(+47) 930 59 316

Relatert innhold

Beboerne er mer ute - nå får de farge i kinnene!

Prosjektsammendrag

Lyngbakken bo- og behandlingssenter i Skien ble åpnet våren 2014 og har vært et vellykket prosjekt for kommunen. Sykehjemmet er bygget med elektronisk varslingssystem som skal dekke behovet for trygghet og sikkerhet for samtlige beboere. Kommunen har lykkes med anskaffelse av brukertilpasset teknologi og erfarer at brukers behov understøttes av løsningene. Erfaringene fra Lyngbakken overføres nå til andre sykehjem i Skien. Innsikten i behovene til beboerne og ansatte og kunnskap om ny varslingsteknologi som kommunen fikk gjennom forprosjektet i InnoMed, har vært avgjørende for en vellykket anskaffelse og implementering av teknologi.

Gevinstene som er realisert er et resultat av et godt samspill mellom bygget, teknologien som er installert og arbeidsprosessene til de ansatte.