Foto Workshop Maltidsglede Mat Og Helse Hilde Garlid
Hverdagsliv

Måltidsglede - mat og helse

Et tverrfaglig samarbeid innenfor fagområdene mat, helse og forbrukerservice.

Status

Forprosjekt

År

2018

Prosjekteier

Validé

Behov

Behov for tilpassede mat og måltidsløsninger for personer i helsemessig risiko

Resultat

Pågående

Gjennom et målrettet tverrfaglig samarbeid bygger vi opp en unik kunnskapsbase for mat og måltidsinnovasjoner for personer i helsemessig risiko. Dette krever tverrfaglig samarbeid innenfor fagområdene mat, helse og forbrukerservice.

Prosjektsammendrag

Demografiske endringer fører til at behovet for spesialtilpassede helse- og omsorgstjenester vil øke. Når det gjelder kosthold vil det tvinge seg fram løsninger både innen tilpassede produkter samt tjenester for leveranse og etter all sannsynlighet også tilbereding. For å kunne tilby tilpassede produkter vil matnæringen ha behov for utvidet kunnskap om hvilke behov og begrensinger ulike forbrukergruppen har knyttet til mat og måltid.

Prosjektet vil bidra til utvikling av en ny tjenesteytende næring som supplerer det offentlige tilbud overfor målgruppen. Denne næringen vil kunne være en naturlig videreutvikling av eksisterende næringer innen matproduksjon, -distribusjon og -logistikk. Det vil også åpne for utvikling av nye næringer som spesialiserer seg på bo-, service- og velferdstilbud.

Hovedmål
Prosjektet «måltidsglede» skal en ta i bruk en unik kunnskapsbase for mat og måltidsinnovasjoner for personer i helsemessig risiko og som forebygger for et sunt livsløp. Etablere et nettverkssamarbeid (klynge) for raskere å komme frem til gode bærekraftige mat- og måltidsløsninger for målgruppene.
Tre hovedleveranser inngår:
➢ Prototyper for mat- og måltidsløsninger, produkter og meny tilpasset målgruppen.
➢ Forslag til samordning av kvalitetskriterier for mat- og måltidsløsninger mellom produsent og mottaker.
➢ Forslag til tiltak for optimal logistikk og distribusjon fra produsent til bruker.