V66
Hverdagsliv

Maten er ikke gitt før den er spist

Hovedprosjektet skal opprettholde og videreutvikle kompetanseplattformen "Maten er ikke gitt før den er spist" til et selvfinansierende nettverk for tverrfaglig arbeid for å forebygge feil- og underernæring. 

Status

Hovedprosjekt

År

2016

Prosjekteier

Måltidets Hus AS med flere.

Behov

Forebygge feil og underernæring

Resultat

Dette hovedprosjektet har varighet ut 2017.

Prosjektsammendrag

Hovedprosjektet skal opprettholde og videreutvikle kompetanseplattformen "Maten er ikke gitt før den er spist" til et selvfinansierende nettverk for tverrfaglig arbeid for å forebygge feil- og underernæring.  Kompetanseplattformen definerer udekkede behov (gap eller muligheter) som grunnlag for innovasjon når Norges mest effektive og relevante måltidsløsninger for den voksende eldre befolkningen skal utvikles. 

Det skal utvikles forretningsmodeller som regulerer nyttiggjøring og salg av kunnskapsressurser og produkter fra kompetanseplattformen. Prosjektet er et samarbeid mellom Validé AS, Time kommune, Nofima, SESAM (Regionalt senter for eldremedisin og samhandling), UiS/Norsk Hotellhøgskole, Stavanger universitetssjukehus (SUS), Skipper Worse, Sandnes Matservice, Norwegian Smart Care Cluster, TINE FoU, Fjordland AS og Måltidets Hus AS.