Matlyst
Forebygging

MATLYST

I forskningsprosjektet Matlyst utvikler vi produkter og løsninger som motiverer til sunnere kosthold og frisk alderdom

Status

Hovedprosjekt

År

2018

Prosjekteier

Tine SA

Behov

Gode, sunne og bærekraftige måltidsløsninger (inkludert tjenester).

Resultat

Prosjektperioden varer til 2020

Prosjektsammendrag

Prosjekt Matlyst skal bidra til å dekke måltidsdøgnet for hjemmeboende eldre med gode, sunne og bærekraftige løsninger som er lette å velge, lette å bruke og basert på norske råvarer. Innovasjonsmodeller og metoder vil bli benyttet for å realisere kunnskapen og legge grunnlaget for å utvikle produkter som målgruppen etterspør.

HOVEDAKTIVITETER
Vi forsker for å skaffe ny kunnskap som skal føre til utvikling av nye prosesser, produkter og samarbeidsformer med betydelig verdiskaping. De fire hovedaktivitetene forbrukerinnsikt, fordøyelse, innovasjon og formidling svarer på fire utfordringer.

1. Hvordan er måltidsdøgnet for hjemmeboende eldre med tanke på matatferd, opplevde ønsker, behov og kunnskap?
2. Hva slags effekt kan fysiologiske endringer i eldres fordøyelsessystem føre til for næringsopptak av tilpassede produkter?
3. Hvordan kan man bruke innovasjonsmodeller og metoder for å oppdage nye muligheter, seg ny og eksisterende kunnskap og øke samarbeidsvilje til å skape mer treffsikre innovasjoner?
4. Hvordan kan informasjon og kommunikasjon bidra til bedre samarbeid om en sunn og aktiv alderdom, og forbedre helse og trivsel hos eldre på lang sikt?