Min Musikalske Livshistorie
Behandling

Min musikalske livshistorie - videreføring

Prosjektet har realisert en ny terapeutisk opplevelsesteknologi for personer med kognitiv svikt.

Status

Hovedprosjekt

År

2018

Prosjekteier

Olaviken DPS

Behov

Kommunikasjon mellom pasienter, medisinsk personell, terapeuter og pårørende.

Resultat

Teknologien kalt Alight er ferdig utviklet og blir testet i pasientsituasjoner på klinikk.

"Sykehus ønsker å skrive ut "musikkterapi istedenfor valium. "Urolige pasienter blir helt rolige, og mennesker med hukommelsessvikt kan plutselig begynne å synge med på sanger de ikke har hørt på 30 år"

— Erlend Hausken, Soundio

Prosjektsammendrag

Prosjektet har vært gjennomført med økonomisk støtte fra InnoMed til forprosjekt som videre har resultert I en ny teknisk løsning for personer med kognitiv svikt. Olaviken alderspsykiatriske sykehus på Askøy har samarbeidet med Soundio-teamet om utviklikling av en digital plattform for musikkterapi som inkludert bilder, musikk og video. Løsningen er utviklet basert på et definert behov og med betydelig brukerinvolvering i prosessen. Resultatet har blitt en egen applikasjon for pasienter med begynnende demens. " Bergen – "sykehus skriver ut "musikkterapi istedenfor valium." Den tekniske løsningen kan ha et betydelig potensial I flere deler av helsevesenet, kanskje spesielt når det gjelder behandling av barn og unge.