placeholder
Rehabilitering

Mobil bevegelse

Et kommunikasjonsverktøy som gir mulighet for kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell, eks tilbakemelding om hvordan øvelsene har blitt gjort.

Status

Hovedprosjekt

År

2016

Prosjekteier

Sunnaas Sykehus HF, IBM

Behov

Prosjektet baserer seg på et behov for å mer effektivt kunne gi råd og veiledning til pasienter i deres hverdag mer effektivt.

Resultat

I prosjektet har innledende arbeid for å koble sammen mobile enheter med akselrasjons -og orienteringssensorer blitt gjennomført, med mål om å kunne følge opp pasienter som gjennomfører egentrening etter råd fra fysioterapeut.

Per Michaelsen 3

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Per Michaelsen

Innovasjonsrågiver region Sør-Øst/ Inven2

per.michaelsen@inven2.com
(+47) 911 05 895

Relatert innhold

Pasienter husker ikke alltid hvordan (egen-)trening skal utføres Fysioterapeuter vet ikke hvilken trening og hvor mye trening pasienten gjør utenfor fysioterapitimene, og må bruke tid på å nøste opp i dette når de ser pasienten igjen.

Prosjektsammendrag

Fysioterapeutene på Sunnaas har opplevd et behov ut i fra et tredelt behov:


1) Pasienter husker ikke alltid hvordan (egen-)trening skal utføres etter en instruksjon av fysioterapeuten.
Det går litt tid mellom hver fysioterapitime, og det blir ofte nødvendig med egentrening på kvelden og dagene mellom behandlingstimene.


2) Fysioterapeuter vet ikke hvilken trening og hvor mye trening pasienten gjør utenfor fysioterapitimene, og må bruke tid på å nøste opp i dette når de ser pasienten igjen.


3) Det oppleves også behov for veiledning og kommunikasjon både mellom terapeut og pasient, samt også terapeuter imellom på forskjellige nivåer i helsetjenesten.

Et mobilt bevegelsesanalyseverktøy med sensorer skal fange opp bevegelsene til pasienten og da vil dette treningshjelpemiddelet tilby øvelser og tester, og kan spore bevegelser og gi en tilbakemelding om hvordan vi beveger oss i forhold til det som er ønskelig. Tilbakemelding skal kunne gis i sanntid til pasient og i ettertid til terapeut/trener.


Det er ønskelig at resultat fra tester går rett til EPJ uten manuell føring. Resultatet skal være et kommunikasjonsverktøy for kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell, eks tilbakemelding om hvordan øvelsene har blitt gjort. Oppfølging av øvelser skal kunne gis over avstand. Løsningen skal gi en kommunikasjonsmulighet mellom helsepersonell på ulike nivå i helsetjenesten for å kunne understøtte målet om sømløs overganger og veiledning.