placeholder
Helsepersonell

Mobil bevegelse skal koble sammen nettbasert teknologi og sensorteknologi.

Målet med applikasjonen er å gjøre avstandsoppfølging av pasienter enklere og bidra til bedre kommunikasjon mellom pasient og helsevesenet. 

Status

Innovasjon

År

2018

Prosjekteier

OSLOMET - Storbyuniversitetet

Behov

Medisinsk avstandsoppfølging 

Resultat

N/A

Per Michaelsen 3

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Per Michaelsen

Innovasjonsrågiver region Sør-Øst/ Inven2

per.michaelsen@inven2.com
(+47) 911 05 895

Relatert innhold

Mobil bevegelse

HOST - Home assisted sensor training

Prosjektsammendrag

En søknad er sendt Norges Forskningsråd og svar på denne er forventet november 2018.

Prosjektets hovedmål er å realisere en mer effektiv samfunnsbasert rehabilitering
av hjerneslagspasienter.