placeholder
Helsepersonell

Mobil bevegelse skal koble sammen nettbasert teknologi og sensorteknologi.

Målet med applikasjonen er å gjøre avstandsoppfølging av pasienter enklere og bidra til bedre kommunikasjon mellom pasient og helsevesenet.

Status

Innovasjon

År

2018

Prosjekteier

OSLOMET - Storbyuniversitetet

Behov

Medisinsk avstandsoppfølging

Resultat

N/A

HOST - Home assisted sensor training

Prosjektsammendrag

En søknad er sendt Norges Forskningsråd og svar på denne er forventet november 2018.

Prosjektets hovedmål er å realisere en mer effektiv samfunnsbasert rehabilitering
av hjerneslagspasienter.