V15
Diagnose

Mobil røntgen

For eldre pasienter på institusjon vil det ofte være bedre at helsetjenestene kommer til institusjonen enn at pasienten transporteres til helsetjenesten.

Status

Innovasjon

År

2013

Prosjekteier

Oslo Universitetssykehus HF og Oslo kommune

Behov

Samhandlng

Resultat

Primo 2013 var tjenesten i funksjon i Oslo, Frederiksstad og Bergen og man hadde planer for oppstart i Drammen og Vestfold

Per Michaelsen 3

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Per Michaelsen

Innovasjonsrågiver region Sør-Øst/ Inven2

per.michaelsen@inven2.com
(+47) 911 05 895

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

For eldre pasienter på institusjon vil det ofte være bedre at helsetjenestene kommer til institusjonen enn at pasienten transporteres til helsetjenesten. Et eksempel på dette er røntgen. Dersom det er mistanke om at en pasient på et sykehjem har brukket noe, er det mer gunstig at det kommer en person med et mobilt røntgenapparat og tar røntgenbilde av pasienten på sykehjemmet, fremfor at pasienten må fraktes til og fra et sykehus/røntgeninstitutt. I mange områder av landet vil dette også være det mest kostnadseffektive. Tilsvarende kan man tenke seg kontroll av syn, hørsel, analyser av blodprøver, tannlegebehandling osv. Oslo kommune og Oslo universitetssykehus har gjennomført et prosjekt med en mobil røntgenenhet. Erfaringene fra prosjektet var så positive at ordningen i første omgang ble innført som en permanent tjeneste i Oslo-regionen. Primo 2013 var tjenesten i funksjon i Oslo, Frederiksstad og Bergen og man hadde planer for oppstart i Drammen og Vestfold. Da tjenesten opererer i grensen mot kommune- og primærhelsetjenesten har det vist seg å være vanskelig å finansiere ordningen på tross av de besparelser den medfører.