F03
Diagnose

Mobile helsetjenester

Konseptet i "Mobile helsetjenester" var å legge til rette for å flytte medisinsk utstyr i stedet for pasienter.

Status

Forprosjekt

År

2008

Prosjekteier

Oslo Universitetssykehus HF og Oslo kommune

Behov

Samhandling

Resultat

Prosjektet resulterte i et videreføringsløp knyttet til mobil røntgen (se relatert innhold).

Per Michaelsen 3

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Per Michaelsen

Innovasjonsrågiver region Sør-Øst/ Inven2

per.michaelsen@inven2.com
(+47) 911 05 895

Relatert innhold

Mobil røntgen

Prosjektsammendrag

Hele konseptet i Mobile helsetjenester var å legge til rette for å flytte medisinsk utstyr i stedet for pasienter. Nye teknologiske fremskritt som miniatyrisering, digitalisering og datakommunikasjon legger til rette for økt utstyrsmobilitet og større fleksibilitet i tilbudet fra helsevesenet. Det kan gi mer tilgjengelig spesialistkompetanse, raskere svar og bedre kvalitetskontroll for diagnostikktjenester og utvidet mulighet for oppfølging og kontroll av pasienter. Dette er særlig viktig for symptomlindrende og funksjonsforbedrende tiltak i den raskt økende, eldste delen av befolkningen. Tilstander vil i større grad kunne avklares der pasienten er og gi bedre beslutningsgrunnlag for lokalt utført behandling og pleie. Målsettingen med prosjektet var å effektivisere helsetjenesten ved å kunne tilby pasientene mobil diagnostikk i sitt nærmiljø – med moderne, tilpasset utstyr og mer tilgjengelig spesialistkompetanse, raskere svar og bedre kvalitetskontroll for diagnostikktjenester. Dette gir utvidet mulighet for oppfølging og kontroll av pasienter og symptomlindrende og funksjonsforbedrende tiltak i den raskt økende, eldste delen av befolkningen. Tilstander vil i større grad kunne avklares der pasienten er og gi bedre beslutningsgrunnlag for lokalt utført behandling og pleie til beste for pasienten. Prosjektet resulterte i et videreføringsløp knyttet til mobil røntgen. En viktig erfaring er at nye helsetjenester trenger nye refusjonsordninger hvilket har vist seg å være svært vanskelig.

03 Mobile Helsetjenester