placeholder
Helsepersonell

Mønstergjenkjenning

Pasientjournal-systemene kan i dag i liten grad konfigureres slik at helsepersonell kun får tilgang til de pasientjournaler som er nødvendig.

Status

Hovedprosjekt

År

2012

Prosjekteier

Oslo Universitetssykehus HF, NIKT

NØKKELORD

Behov

Det er en utfordring for helsevesenet å etablere god tilgangsstyring til pasientjournaler.

Resultat

Styringsgruppen til NIKT ga sin tilslutning til utarbeidelse av prosjektdirektiv og bevilget inntil 4,5 MNOK til dette arbeidet.

Per Michaelsen 3

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Per Michaelsen

Innovasjonsrågiver region Sør-Øst/ Inven2

per.michaelsen@inven2.com
(+47) 911 05 895

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

Det er en utfordring for helsevesenet å etablere god tilgangsstyring til pasientjournaler. På Oslo universitetssykehus er det ca. 12 000 helsepersonell som til sammen gjør 4 000 000 oppslag på enkeltdokumenter hver måned. Pasientjournal-systemene kan i dag i liten grad konfigureres slik at helsepersonell kun får tilgang til de pasientjournaler som er nødvendig.

Følgelig har autorisert personell for vide tilganger i pasientjournalsystemer. Det er derfor nødvendig å kontrollere bruk av pasientjournalsystemer. Ullevål har tidligere gjennomført en pilotstudie som viser at det er mulig å benytte mønstergjenkjenning for å avdekke skjulte mønstre. Pilotstudien viste at det leses pasientjournaler som: Ikke er relevant for pasientforløpet; ikke er relevant for rollen eller på kollegaer uten at det er medisinsk relevant. Mønstermetodikkmetoden som ble utprøvd vurderes til å være egnet for å identifisere taushetspliktsbrudd ved uberettiget oppslag i pasientjournaler.

 Programkontoret på NIKT har foreslått en nasjonal metode og rammeverk for gjennomgang av logger for behandlingsrettede helseregistre basert på metode for statistisk analyse og mønstergjenkjenning. Styringsgruppen til NIKT ga sin tilslutning til utarbeidelse av prosjektdirektiv og bevilget inntil 4,5 MNOK til dette arbeidet.