F68
Helsepersonell

Morgendagens AMK-sentral

AMK-sentralene og deres operatører befinner seg i en utsatt og kompleks arbeidssituasjon.

Status

Forprosjekt

År

2013

Prosjekteier

Helse Bergen HF

NØKKELORD

Behov

Til tider kan det bli ventetid på 113 med påfølgende tap av anrop. Det pekes på et betydelig forbedringspotensial når det gjelder elektronisk utveksling av data mellom AMK, akuttmottak, legevakt, legevaktsentraler og andre nødetaters sambandssentraler.

Resultat

I tillegg til studiene ved de to AMK-sentralene og arbeidet i prosjektgruppen er det etablert kontakt med en industriell part for å få vurdert hvordan nye løsninger kan tenkes gjennomført i et hovedprosjekt. Det er også kontakt mellom dette prosjektet og arbeidet som foregår i regi av henholdsvis Oslo Universitetssykehus (InnoMed) og Helse Vest (Virtuell AMK sentral). Det anbefales en videre satsing, men det er ikke satt av ressurser til dette.

Jens Reigstad

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Jens Andreas Reigstad

Innovasjonsrågiver region Vest (Bergensområdet)/ Bergen Teknologioverføring

jens.reigstad@bergento.no
(+47) 922 96 079

Prosjektsammendrag

AMK-sentralene og deres operatører befinner seg i en utsatt og kompleks arbeidssituasjon. Store deler av tiden håndterer de tidskritiske og uavklarte pasientsituasjoner knyttet til liv/død-problematikk. Videre styrer de en omfattende logistikkjede som omfatter koordinert bruk av helikopter, fly og bil.

Akuttkjeden i helsevesenet omfatter tallrike IKT-systemer som ikke er kompatible. Det finnes egne systemer for ambulansetjenesten, luftambulansen, legevaktsentralene, akuttmottaket og den øvrige del av sykehuset. I tillegg kommer manglende integrasjon mot støttesystemer som lab og røntgen. Kommunikasjonen mellom alle disse aktørene går telefonisk via AMK. 20 % av de interne samtalene går tapt og dette er et voksende kvalitetsproblem. Dette kombinert med en samtidighetsbelastning gjør at det til tider kan bli ventetid på 113 med påfølgende tap av anrop.

 Det pekes på et betydelig forbedringspotensial når det gjelder elektronisk utveksling av data mellom AMK, akuttmottak, legevakt, legevaktsentraler og andre nødetaters sambandssentraler. Det har vært diskutert hvorvidt flere prosesser kan automatiseres og på hvilken måte dette kan skje. Nye systemer som utvikles må få en vitenskapsbasert utforming av grensesnitt slik at prosesser kan evalueres basert på automatisk genererte rapporter. I tillegg til studiene ved de to AMK-sentralene og arbeidet i prosjektgruppen er det etablert kontakt med en industriell part for å få vurdert hvordan nye løsninger kan tenkes gjennomført i et hovedprosjekt. Det er også kontakt mellom dette prosjektet og arbeidet som foregår i regi av henholdsvis Oslo Universitetssykehus (InnoMed) og Helse Vest (Virtuell AMK sentral). Det anbefales en videre satsing, men det er ikke satt av ressurser til dette.